رشد پایدار ایرانیان

شرکت رشد پایدار ایرانیان

شرکت رشد پایدار ایرانیان با سابقه بیش از یک دهه و با هدف بهبود و ارتقای امنیت غذایی کشور تاسیس شده است. این شرکت، در راستای تحقق رسالت اصلی خود که کمک به افزایش تولید گوشت قرمز دام سبک می باشد، اقدامات پایه ای را در سه حوزه تولید خوراک دام غنی و ارزان قیمت، بهبود ژنتیک دام سبک و بهداشت دام انجام داده است. 

مشتریان دیگر...